De buiten gymlessen bij TDG zijn op 11 mei begonnen!